Translate

อาหารเสริมชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการเพาะเห็ดฟาง


เพาะเห็ดฟาง
อาหารเสริมที่นิยมนำมาเพาะ “เห็ดฟาง”  ในรูปแบบต่างๆนั้น นอกจากฟางข้าวซึ่งเป็นวัสดุหลักแล้ว เรายังสามารถใช้เปลือกถั่วเขียว ชานอ้อย กากมันสำปะหลัง และก้อนเห็ดเก่าที่ผ่านการเพาะเห็ดถุงมาแล้วได้อีกด้วย แต่เราต้องนำมาแช่น้ำก่อนเพาะเห็ดฟาง 1 คืน จึงจะพร้อมที่จะนำไปใช้เป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดฟางได้ ส่วนก้อนเห็ดเก่า หากเราจะนำเป็นเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดฟาง นั้น แนะนำให้เลือกเฉพาะก้อนที่ไม่มีเชื้อรา ไม่มีไข่แมลงหรือตัวแมลงต่างๆที่เป็นศัตรูเห็ด จากนั้นให้นำเอาถุงพลาสติกออกแล้วนำมาทุบให้แตกเพียงเล็กน้อยก็พอ ไม่ต้องทุบให้แตกละเอียดมากเพราะจะทำให้เส้นใจเห็ดไม่ค่อยเดิน ส่วนอาหารเสริมจำพวกผักตบชวาสดนั้น เราสามารถใช้ผักตบชวาสดได้ทุกส่วนตั้งแต่ราก ลำต้น ก้านและใบต่างๆ แต่เราต้องตัดรากและใบที่เน่าเสียออกไป แล้วล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นให้นำมาหั่นยาวประมาณครึ่งเซนติเมตร หรือถ้าเราจะใช้ไส้นุ่นเป็นอาหารเสริม ในการเพาะ เห็ดฟาง ก็ต้องแช่ไส้นุ่นในน้ำพอชุ่มประมาณ 10-15 นาที แต่ก็มีข้อเสียคือ เมล็ดที่ค้างอยู่ในฝักจะงอกเป็นต้นอ่อนออกมา และอีกหนึ่งอาหารเสริมที่นิยมใช้ในการเพาะเห็ดฟางก็คือแป้งข้าวสาลี หรือแป้งข้าวเหนียวสามารถนำมาเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดฟางได้เหมือนกัน แต่ไม่เหมาะกับการเพาะเห็ดฟางที่ใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุเพาะ เพราะถ้าเราใช้มากเกินไปอาจมีเชื้อราเกิดขึ้นบนอาหารเสริมชนิดนี้ได้ หากจะนำมาใช้ก็ใส่เพียงเล็กน้อยก็พอ โดยคลุกกับเชื้อเห็ดฟางโดยไม่ต้องผสมน้ำก่อน และเมื่อคลุกผสมกันแล้วต้องรีบนำไปใช้ทันทีนะครับ