4 ปัจจัยหลักที่ควรรู้ก่อนลงมือเพาะเห็ด

 ปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด

1. ความชื้น 
ความชื้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดทุกชนิดจนกระทั่งถึงระยะออกดอก แต่ภายในดอกเห็ดถ้าหากมีความชื้นมากเกินไป เส้นใยเห็ดจะชุ่มน้ำมากเกินไปและอาจตายได้ จะสังเกตเห็นว่าดอกเห็ดเล็ก ๆ ที่ถูกรดด้วยน้ำจะไปชุ่มอยู่บริเวณรอยต่อของเส้นใยกับดอกเห็ด ทำให้ส่งสารอาหารที่จำเป็นไปเลี้ยงดอกเห็ดไม่ได้ ทำให้ดอกเห็ดฝ่อและตายลงได้ แต่ถ้าแห้งเกินไปดอกเห็ดก็จะกระด้างและมีรอยแตก เป็นดอกเห็ดแคระไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร

2. แสงแดด 
แสง ถือว่ามีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโต และมีส่วนช่วยในการรวมตัวของเส้นใยเห็ดอย่างมาก แต่แสงก็ไม่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดเลย มิหนำซ้ำยังเป็นตัวทำให้ดอกเห็ดเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าเห็ดที่เกิดขึ้นในที่มืดกับที่แจ้งจะมีความแตกต่างกันคือ เห็ดที่เกิดในที่แจ้งมีมีสีค่อนข้างคล้ำ ส่วนเห็ดที่เกิดในที่มืดจะมีสีขาวน่ารับประทานเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

3. สภาพอากาศ 
อากาศ ถือว่ามีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดอย่างมาก เพราะในทุกระยะของการเจริญเติบโตของเห็ดล้วนต้องการอากาศในการหายใจทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่เห็ดกำลังจะเกิดดอกและเริ่มเป็นดอกเห็ดแล้ว เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าภายในแปลงเพาะหรือโรงเรือนเพาะเห็ดมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป เส้นใยเห็ดจะเจริญเติบโตช้าลงหรืออาจชะงักการเจริญเติบโตไปเลย ดอกเห็ดก็จะยืดยาวออกในลักษณะผิดปกติ และที่สำคัญคือผิวของดอกเห็ดจะหยาบขรุขระคล้ายผิวคางคกไม่น่ารับประทาน

4. ความเป็นกรดด่าง (PH) 
ความเป็นกรดด่าง (PH) ก็ถือว่ามีความสำคัญต่อการเพาะเห็ดเช่นกัน โดยเฉพาะเห็ดฟางที่ชอบสภาพอากาศที่เป็นกลางหรือมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย ถ้าวัสดุเพาะมีความเป็นกรดมากเกินไปจะทำให้บัคเตรีในกองฟางไม่เจริญเติบโต และไม่ยอมย่อยสลายโมเลกุลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ เส้นใยเห็ดฟางก็จะไม่ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ การเจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดก็จะน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งความเป็นกรด - ด่างที่เหมาะสมสำหรับเห็ดฟางควรอยู่ประมาณ 5 - 8 ถือว่าเหมาะสมที่สุดครับ...

เทคนิคเด็ด **เพาะเห็ดนางฟ้าในโอ่ง 3 วันเก็บกินได้**

การตรวจสอบค่ากรด – ด่าง (PH) ในวัสดุเพาะเห็ด

ค่า PH ที่เห็ดต้องการ

การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด เพื่อเข้าสู่การรวมตัวและเจริญเติบโตเป็นดอกเห็ด ก็มีอยู่หลายองค์ประกอบและหลายปัจจัย และอีกหนึ่งปัจจัยในการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดที่ดีก็คือการจำกัด ค่า PH ในวัสดุที่เรานำมาเพาะหรือวัสดุที่เรานำมาทำเป็นก้อนเห็ดนั่นเอง ในการการตรวจสอบค่ากรด ด่าง ในวัสดุเพาะเห็ด ให้เรานำวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดมาจำนวน 1 กิโลกรัม + น้ำตาล 3 กิโลกรัม ผสมเข้าด้วยกันทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วใช้กระดาษริสมัสมาจุ่มในน้ำดังกล่าว นำไปเทียบค่าแถบสี อ่านค่า PH ตามสีที่เราเห็น ก็จะรู้ว่าวัสดุที่เราใช้เพาะเห็ดเป็นกรดหรือด่างนั่นเองครับ

ค่า PH คืออะไร?

ค่า PH คือหน่วยวัดค่าความเป็นกรดด่าง โดยมีค่าเป็นตัวเลข 14 ตัว ซึ่งกำหนดค่าไว้ดังนี้

- ค่าตัวเลขจาก 1 – 6 จะมีค่าเป็นกรดแก่ไปจนถึงกรดอ่อนๆ เช่นน้ำที่มีค่าเป็น 1 คือความเป็นกรดในน้ำที่เรานำมาวัดค่า จะมีความเป็นกรดสูงมาก ส่วนค่า 6 จะมีค่าความเป็นกรดต่ำสุด หรือเกือบจะเป็นค่ากลางๆ


- ค่าตัวเลขจาก 8 – 14 จะเป็นค่าของด่าง เช่น 8 จะมีค่าความเป็นด่างน้อยสุด หรือเกือบจะเป็นค่ากลางๆ ถ้าเป็นเลข 14 จะมีค่าความเป็นด่างมากที่สุด เพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขที่เหลือก็คือเลข 7 จะมีค่าความเป็นกลางนั่นเองครับ ก็คือจะอยู่ระหว่างค่ากลางๆ (ไม่เป็นทั้งกรดและด่าง) ซึ่งตามปกติทั่วไปแล้วน้ำในธรรมชาติจะมีค่าความเป็นกรดเล็กน้อยคือจะมีค่า PH อยู่ประมาณ 6 - 6.5 และค่าที่ว่านี้เองถือว่าเป็นค่าที่เหมาะสมในการเจริญของเส้นใยเห็ดทุกชนิดนั่นเองครับ