Translate

2 ปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด


เพาะเห็ดนางฟ้า
สองปัจจัยหลักในการเจริญของเส้นใยเห็ดที่เราต้องรู้ โดยเฉพาะเกษตรผู้เพาะเห็ดในเชิงการค้า นั่นคืออาชีพที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวของเรา เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องศึกษาให้รู้จริงๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ ซึ่งสาระดีๆในการเพาะเห็ดนางฟ้าที่ผมนำมาฝากในวันนี้ ถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับผู้เพาะเห็ดเลยก็ว่าได้ครับ ซึ่งปัจจัยหลักๆนอกจากก้อนเชื้อเห็ดที่สมบูรณ์ได้มาตรฐาน และการควบคุมความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดให้สม่ำเสมอแล้ว สิ่งสำคัญที่เราต้องหมั่นตรวจสอบก็คือ
 
เพาะเห็ดนางฟ้า
- การถ่ายเทอากาศในโรงเรือนเพาะเห็ด
เพราะเห็ดเป็นเชื้อราที่มีความต้องการออกซิเจนในการเจริญของเส้นใย โดยเฉพาะระยะออกดอก ซึ่งต้องการออกซิเจนมากกว่าระยะที่เส้นใยกำลังเดินในถุงเพาะ สำหรับคาร์บอนไดออกไซด์นั้น ก็จะช่วยทำให้เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตได้ดี แต่ในระยะออกของเห็ดนั้น ถ้าเราปล่อยให้โรงเรือนทึบเกินไป ไม่เปิดประตูถ่ายเทอากาศ ก็จะส่งผลทำให้ดอกเห็ดไม่บาน ไม่สมบูรณ์ ดอกเล็ก ก้านยาวผิดปกติ ผลผลิตที่ได้ก็ลดน้อยลงนั่นเองครับ

- แสงในโรงเรือนเพาะเห็ด
ส่วนสภาพของแสงในโรงเรือนเพาะเห็ดก็ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดโดยตรง ถ้าแสงในโรงเรือนมีปริมาณที่พอเหมาะคือมีแสงจางๆเป็นบางช่วงเวลา เส้นใยของเห็ดก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ส่วนในระยะออกดอกแสงจะช่วยกระตุ้นตุ่มดอกเห็ด และช่วยในการเจริญเติบโตของดอกเห็ด ซึ่งจะทำให้สีสันของดอกเห็ดเปลี่ยนแปลงไปตามสายพันธุ์ของเห็ดที่เพาะเอาไว้ ดังนี้ครับ

เห็ดนางรม นางฟ้า นางฟ้าภูฐาน : แสงจะช่วยให้การปล่อยสปอร์ดีขึ้น โดยเฉพาะแสงแดดตอนสายๆ

เห็ดหูหนู : แสงจะช่วยให้สีเข้มขึ้น หากแสงน้อยดอกเห็ดจะซีด

เห็ดฟาง : แสงจะทำให้ดอกเป็นสีคล้ำ หากแสงน้อยดอกเห็ดจะมีสีขาวน่ารับประทาน